Avondmuziek, door het Bennekoms Vocaal Ensemble

Het is weer februari, tijd voor de jaarlijkse Avondmuziek van het Bennekoms Vocaal Ensemble. Dirigent Gert Winkelhorst is er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met mooie kerkmuziek uit de 16e t/m de 19e eeuw.

Naast twee kleine, intieme a capella werken, een Anthem van R. Farrant (16e eeuw) en een Abendlied van J. Rheinberger (19e eeuw), staan drie meer uitgebreide werken op het programma:
De Missa Brevis van G. Ph. Telemann, een cantate van de minder bekende 17e-eeuwse componist Johann Rosenmüller en de Messe Brève van Charles Gounod uit de 19e eeuw.
De mis van Telemann bestaat alleen uit het Kyrie en Gloria, maar deze delen worden vocaal uitvoerig behandeld. De mis van Gounod bestaat uit de delen Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Het Kyrie en Gloria zijn dus tijdens deze Avondmuziek twee keer te horen, maar dan wel uit twee verschillende stijlperioden: Telemann is een echte vertegenwoordiger van de Barok, terwijl Gounod duidelijk een componist uit de Romantiek is.
De avond wordt besloten met een groot motet van Johann Christoph Friedrich Bach: Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden, een prachtig en ontroerend werk, gebaseerd op Psalm 4 : 9.
Verder kunt u nog genieten van twee instrumentale werken uit de 17e-eeuw: de Pavan nr. 3 van J. Jenkins en de Choral-Fuge uit Die Kunst der Fuge van J.S. Bach.

Het Bennekoms Vocaal Ensemble wordt begeleid door een instrumentaal ensemble, bestaande uit Frank Bons, eerste viool, Thijs Gerretsen, tweede viool, Romein v.d. Drift, altviool, Judit Wesseling, altviool, Jozien Peters, viola da gamba, Joke Govers-Winkel, contrabas, Regina van den Berg-de Bakker, kistorgel. Het geheel staat onder leiding van Gert Winkelhorst.

Reden genoeg het februariweer te trotseren en naar deze Avondmuziek te komen luisteren.
Datum: zaterdag 24 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Oude Kerk, Dorpsstraat 45, Bennekom
De kerk is om 19.30 uur open en de toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een collecte bij de uitgang gehouden. Iedereen is van harte welkom!