Ontmoeting in Kunst

Ontmoeting in Kunst
Ontmoeting in Kunst 6 april
Grafiek van Josée Wuyts en Frans de Groot

De serie “Ontmoeting in Kunst” laat een selectie van prenten zien, ontstaan
tijdens de jarenlange samenwerking van de grafici Josée Wuyts en Frans de Groot. Ze exposeren grote monumentale prenten en klein-grafiek. Twee kunstenaars – één kunstwerk.
In de expositie zijn prenten te zien uit verschillende periodes met verschillende thema’s. Er zijn veranderingsprocessen zichtbaar maar tegelijk raakvlakken.
Josée Wuyts werkt vanuit abstracte typografische, gestileerde en geometrische vormen. Kenmerkend zijn symmetrie, asymmetrie, restvormen en transparante heldere kleuren.
Typerend voor Frans de Groot is de eindeloze herhaling van atypische vormen evenals reliëf en aantasting.
In de prenten verweven de componenten van beiden zich tot één verbinding van beelden. Er ontstaan nieuwe ritmes en een transparante gelaagdheid naar een nieuw collageachtig beeld.
Josée Wuyts en Frans de Groot werken vanaf 1990, in Nijmegen, samen aan diverse projecten. Zij zijn al geruime tijd lid van het Platform voor Grafiek (VOG).
Hun werk is regelmatig te zien bij internationale manifestaties in binnen-en buitenland en werd een aantal keren bekroond.
Tijdens de opening op 6 april zullen beide grafici, aan de hand van enkele drukvormen, iets vertellen over de ontstaansprocessen van de prenten.
Simon James & Rense Slings “EARBEAK “ verzorgen een muzikale improvisatie / vrije geluiden.